Darmowa dostawa od 250 zł

Zwroty

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, prawo odstąpienia od zwartej umowy przysługuje w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy upływa na 14 dzień od dnia odebrania paczki od przewoźnika lub od samodzielnego odebrania jej w punkcie odbioru. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep uprogunatury.pl  (BIONLY Jakub Wawrzak, WARMIŃSKA 20/4, 54-110 Wrocław, kontakt@uprogunatury.pl). O chęci odstąpienia od umowy należy poinformować nas, przesyłając jednoznaczne oświadczenie (wiadomość e-mail lub pismo przesłane tradycyjną pocztą). Oświadczeniem może być wypełniony formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej lub wiadomość zredagowana samodzielnie. Aby odstąpienie od umowy weszło w życie, należy przesłać je przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego, niż najtańszy sposób dostarczenia przesyłki) niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od momentu poinformowania sklepu o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. 

Zwrot środków dokonywany jest przy użyciu tego samego środka płatniczego, jaki został wykorzystany podczas dokonywania zakupu. W sytuacji, w której została ustalona inna metoda zwrotu, zostanie on wykonany w ustalony sposób. W przypadku płatności pierwotnej „za pobraniem” środki zostaną zwrócone na numer konta, który należy podać w wiadomości e-mail. 

Środki zostaną zwrócone po otrzymaniu przez sklep towaru, bądź dowodu jego odesłania. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, które wynika z korzystania z niego w inny sposób, niż było to niezbędne do określenia jego cech i funkcji (np. Rozdarcie fabrycznego opakowania, częściowe wykorzystanie produktu). 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obowiązuje w odniesieniu do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu, a także mający krótki termin przydatności do użycia.
  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar wymagający dostarczenia w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania fabrycznego nie można zwrócić ze względu na: ochronę zdrowia, względy higieniczne, bezpieczeństwo, jednorazowość. 
  • Umów, w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
  • Umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: BIONLY Jakub Wawrzak, ul. Warmińska 20/4, 54-110 , kontakt@uprogunatury.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 250 zł

Szybka wysyłka

Wysyłka w ciągu 24h

Bezpieczne zakupy

Płatności online chronione certyfikatem SSL